Γεωγραφική θέση-Κλίμα

Πληθυσμός

Κλάδοι εμπορίου και παραγωγής
-Αργυροχοΐα
-Γαλακτομικά προϊόντα
-Πτηνοτροφία
-Οινοποιΐα
-Μάρμαρο

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ετήσιες Εκδηλώσεις


Ο πληθυσμός της πόλης

Tα Ιωάννινα αποτελούν τον κύριο πόλο ανάπτυξης, για την Περιφέρεια της Ηπείρου, αφού εδώ συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του αστικού πληθυσμού καθώς και της απασχόλησης του Δευτερογενούς και Τριτογενούς οικονομικού τομέα ανάπτυξης. Επιπλέον στην πόλη υπάρχει μεγάλος αριθμός φοιτητών, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ζωής στην πόλη.
Ο πληθυσμός του Δήμου Ιωαννιτών ανέρχεται στις 100.000 κατοίκους και οι φοιτητές της πόλης περίπου στις 15.000.

Οικονομικά στοιχεία:

Α.Ε.Π. (κατά κεφαλή του 1997):2.072.711 δρχ. Στη διαμόρφωση του Α.Ε.Π. του Νομού Ιωαννίνων συνέβαλαν κατά σειρά προτεραιότητας οι παρακάτω τομείς:

1. Ο Τριτογενής Τομέας, με τους κλάδους του εμπορίου, της υγείας, της εκπαίδευσης, της Δημόσιας Διοίκησης και των κατοικιών.
2. O Δευτερογενής Τομέας, με τους κλάδους της μεταποίησης και των κατασκευών.
3. Ο Πρωτογενής Τομέας, με τους κλάδους της κτηνοτροφίας και των δασών.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νομός Ιωαννίνων είναι η πρώτη παραγωγός τυριού και κρέατος στην Ελλάδα.

 

© Copyright 2003 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων